Čo je inteligentný dom?

Dom, ktorý je efektívny ekonomicky aj energeticky, s ohľadom na potreby jeho obyvateľov s cieľom zvýšenia ich komfortu, pohodlia, zábavy a bezpečnosti. Inteligentný dom výsledkom systémovej integrácie, pričom synergiu úžitku z bývania dosahuje za podpory HI-END audiovizuálnych a informačných technológií a komfortu ich ovládania. Výhody inteligentného domu sú predovšetkým:

  • modulárna inštalácia,
  • zníženie množstva káblových trás,
  • jednoduchšie rozširovanie systému,
  • schopnosť vzájomnej komunikácie rôznych systémov v dome,
  • možnosť zmeny funkcií v používateľských rozhraniach meniacim sa potrebám používateľom domu úspora energií a prevádzkových nákladov
 

Na čo je inteligentná elektroinštalácia?

Ak požadujeme od klasickej inštalácie väčší komfort a kompatibilitu, potrebujete v skutočnosti inteligentnú elektroinštaláciu. Princíp inteligentnej inštalácie spočíva v tom, že využíva dátovú zbernicu, inteligentné elektronické prvky riadiaceho systému a jeden ovládací panel pre ovládanie klasického osvetlenie a zásuviek.

 

 

Akú funkcie má panel?

Ovládací panel je používateľské  rozhranie celého systému, presnejšie povedané jediným zariadením medzi vami a vaším inteligentným domom. Panelom ovládate program, programov riadiacu jednotku a riadiacou jednotkou celý objekt. Jeho fyzické prevedenie môže byť značkový panel AMX, alebo aj ľubovoľný table či telefón bez ohľadu na miesto pripojenie k internetu.

 

 

Prečo práve AMX?

V jednoduchosti je krása, stačí jeden ovládač, respektíve ovládací panel a máte všetku techniku v domácnosti pod kontrolou: ústredné kúrenie, domáce kino, kamerový bezpečnostný systém alebo aj zavlažovanie. Dizajn ovládania je vždy prispôsobiteľný individuálnym požiadavkám konečného používateľa.

 

Na čo je skutočne projekt?

Projektom sa označuje výkresová dokumentácia, ktorá je nevyhnutnou súčasťou prípravy inštalácie systémov inteligentnej domácnosti. Určuje reálne možnosti systémovej integrácie, jej časový harmonogram ako aj záväznú cenovú kalkulácie.

 

 

Čo je systémová integrácia?

Je proces a hlavná činnosť spoločnosti AP MEDIA, ktorej výsledkom je komplexný návrh systémového riešenia pre inteligentnú domácnosť. Dlhoročné skúsenosti s integráciou systémov sú predpokladom pre úspešnú inštaláciu AV/IT systémov pre inteligentné domácnosti.